Egzamin na kartę wędkarską PZW


 

  Osoby zainteresowane otrzymaniem karty wędkarskiej
  proszone są o zgłaszanie się do:
   - Skarbnika Koła
   - Sklepu Wędkarskiego "TESMA" ul. Wileńska 13

       Sklad Komisji Egzaminacyjnej Kola:
     1. Zygmunt Wojcech - Przewodniczący Komisji
     2. Leszek Łubkowski
     3. Mirosław Mozol

     Komisja przeprowadza egzaminy na kartę wędkarską
     i wystawia zaświadczenia o zdanym egzaminie.

     Opłata za egzamin wynosi:
   - osoby do 16 lat - 15 zł
   - powyżej 16 lat  - 50 zł

 Z otrzymanym zaświadczeniem o zdanym egzaminie oraz jednym zdjęciem
 należy udać się do Urzędu Miasta (Urzędu Gminy). Tam zostanie wydana
 "karta wędkarska".
 Następnie z otrzymaną "kartą wędkarską" należy zgłosić się do biura
 Koła Słupsk Miasto aby wykupić znaki uprawniające do wędkowania.


Test egzaminacyjny na "kartę wędkarską"


Niniejszy test składa się z 30 pytań.
Przy każdym pytaniu znajdują się trzy odpowiedzi oznaczone literami a,b,c.
Prawidłową odpowiedź zaznaczamy na karcie odpowiedzi znakiem"x".
Pytania mogą zawierać jedną, dwie lub trzy prawidłowe odpowiedzi.
Odpowiedź niepełna traktowana będzie jako błąd.


1. Obowiązkiem Twoim zanim wybierzesz się nad wodę jest:

a) uzyskanie zezwolenia od uprawnionego do rybactwa,

b) opłacenie składki członkowskiej PZW,

c) właściwe przygotowanie sprzętu wędkarskiego.

2. Kartę wędkarską po zdaniu egzaminu wydaje się na okres:

a) jednego roku,

b) dwóch lat,

c) bezterminowo.

3. Posiadając kartę wędkarską i stosowne zezwolenie możesz wędkować:

a) na wodach śródlądowych,

b) na wodach PZW,

c) na wodach śródlądowych i morskich.

4. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej zwolnieni są:

a) osoby do 14 lat,

b) osoby, które ukończyły 70 lat,

c) cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce.

5. Prawo do samodzielnego wędkowania ma wędkarz, który:

a) ukończył 14 lat,

b) ukończył 16 lat,

c) nie ma określonej granicy wiekowej dla wędkarzy.

6. Wędkarz zobowiązany jest posiadać przy sobie:

a) przyrząd do wyciągania haczyków z pyszczków ryb,

b) przyrząd do wyciągania haczyków z pyszczków ryb i miarkę do mierzenia długości ryb,

c) nie ma takiego wymogu.

7. Wędka składa się z wędziska o długości co najmniej:

a) 30 cm,

b) 60 cm,

c) 90 cm.

8. Haczyk wędki nie może mieć więcej niż:

a) dwa ostrza,

b) trzy ostrza,

c) cztery ostrza.

9. Przynęty sztuczne mogą być uzbrojone w:

a) dwa haczyki o rozstawie ostrzy nie większym niż szerokość przynęty sztucznej z tolerancją do 2mm,

b) trzy haczyki o rozstawie ostrzy nie większym niż 50mm,

c) regulamin nie określa sposobu uzbrojenia przynęty sztucznej.

10. Czy wędkarzowi wolno sprzedawać złowione ryby:

a) tak,

b) nie,

c) tylko znajomym.

11. Czy wędkarzowi wolno łowić ryby przez podnoszenie i opuszczanie przynęty w sposób ciągły:

a) tak,

b) nie,

c) nie, z wyjątkiem łowienia ryb pod lodem.

12. Złowione ryby możesz przechowywać w stanie żywym:

a) w metalowych sadzykach,

b) w plastykowych pojemnikach z otworami,

c) w siatkach z miękkich nici na sztywnych obręczach.

13. Złowiłeś rybę zahaczoną za brzuch:

a) musisz ją wypuścić,

b) możesz ją zabrać, gdyż jest złowiona prawidłowo,

c) nie jest określony sposób łowienia ryby.

14. Odległość między wędkującymi z łodzi powinna wynosić:

a) minimum 20 metrów,

b) minimum 30 metrów,

c) minimum 25 metrów.

15. Do połowu ryb wędkarzowi nie wolno stosować:

a) agregatu prądotwórczego,

b) żywej rybki,

c) przynęt sztucznych i roślinnych.

16. Przy połowie troci i lipieni dowolne jest stosowanie:

a) serka,

b) sztucznej muchy,

c) ikry.

17. Jaki jest dobowy limit połowu karpia:

a) 3 sztuki,

b) 5 sztuk,

c) 10 sztuk.

18. Czy ryby złowione pod lodem przeznaczone do zabrania mogą być przechowywane w stanie żywym:

a) tak, w metalowych sadzykach,

b) tak, w siatce z miękkich nici rozpiętych na sztywnych obręczach,

c) muszą być natychmiast uśmiercone.

19. Wędkujący na lodzie powinny zachować pomiędzy sobą odległość:

a) 10 metrów,

b) 15 metrów,

c) 20 metrów.

20. Jaki jest wymiar ochronny płoci:

a) do 15 cm,

b) do 20 cm,

c) nie ma wymiaru.

21. Jaki jest wymiar ochronny szczupaka:

a) do 40 cm,

b) do 45 cm,

c) do 50 cm.

22. Jaki jest wymiar ochronny węgorza:

a) do 40 cm,

b) do 45 cm,

c) nie ma wymiaru.

23. Która z wymienionych ryb objęta jest całkowitą ochroną gatunkową:

a) różanka,

b) brzanka,

c) ciosa.

24. Złowiłeś 1-go lutego na rzece Słupi ( woda górska) szczupaka o długości 40 cm:

a) musisz go wypuścić, gdyż szczupak ma w tym czasie okres ochronny,

b) możesz go zabrać,

c) musisz go wypuścić, gdyż szczupak ma wymiar ochronny i okres ochronny.

25. Okres ochronny lipienia trwa:

a) od 1 lutego do 31 kwietnia,

b) od 1 października do 31 grudnia,

c) od 1 marca do 31 maja.

26. Czy rak szlachetny i rak błotny może być przedmiotem amatorskiego połowu:

a) nie,

b) tak, tylko na przyujściowych odcinkach rzek,

c) tak.

27. Jaki jest dobowy limit połowu leszcza:

a) 4 sztuki,

b)10 sztuk,

c) nie ma limitu.

28. Jaki jest limit ilościowy szczupaka na wodach krainy ryb łososiowatych i lipienia:

a) 3 sztuki,

b) 10 sztuk,

c) nie ma limitu.

29. Jaki jest limit ilościowy karpia:

a) 4 sztuki,

b) nie ma limitu,

c) 10 sztuk.

30. Który z wymienionych organów ma prawo kontrolować wędkarza:

a) Państwowa Straż Łowiecka,

b) Straż Leśna,

c) Państwowa Straż Rybacka.


Uwaga:

4 błędne odpowiedzi - egzamin zdany
5 błędnych odpowiedzi - pytania dodatkowe
6 błędnych odpowiedzi - egzamin poprawkowy.


ZARZĄD KOŁA SŁUPSK MIASTO ŻYCZY POWODZENIA.

 

 

Menu

>> Strona główna

>> O kole

>> Kontakt

>> Zarząd koła

>> Kalendarz imprez

>> Galeria

>> Opłaty i składki

>> Egzamin na kartę PZW

>> Sklepy Wędkarskie

>> SPONSORZY

>> Stanica KONRADOWO